Bezpečnostně technické kontroly

Bezpečnostně-technické kontroly (BTK) zdravotnické techniky dané legislativou České republiky provádí naše společnost..  K elektrickým revizím zařízení nemáme oprávnění a zajišťujeme je proto v kooperaci. Pověření výrobce k servisní činnosti je v příloze pod tímto textem.

Periodické funkční prohlídky, kalibrace či jiná údržba u pulsních oxymetrů nejsou výrobcem obecně předepsány, ačkoli jsou pulsní oxymetry zařazeny jako zdravotnický prostředek třídy II b - certifikáty, prohlášení o shodě zde.

Kalibraci, prověření správné funkce přístrojů výrobce předepisuje pouze u monitoru Avant 2120 (měření krevního tlaku) a u kapnometrů. Kontrolu a kalibraci modulu krevního tlaku a kapnometrů naše společnost provádí.