Senzory pulsní oxymetrie veterinární

Používají se výhradně s veterinárními pulsními oxymetry 2500AV, 9847V.

Váš dotaz k senzorům veterinárním