Záruční a pozáruční servis

Nonin Medical Inc. má zaveden následující systém záručního servisu. V Holandsku je umístěno evropské servisní centrum, kde je opravována veškerá zdravotnická technika přicházející sem z Evropy, z Blízkého východu a jižní Asie. Výrobce chce, aby případně vadné přístroje v záruční lhůtě opravoval sám a získal tak zpětnou vazbu, díky které může své výrobky zlepšovat. V holandském servisu pracují zkušení technici, jsou zde k dispozici veškeré náhradní díly, servisní přístroje i testovací pomůcky.

Prakticky záruční servis probíhá tak, že uživatel zdravotnické techniky Nonin pošle přístroj na naši adresu do Blešna. Jestliže se jedná o jednoduché a rychle opravitelné vady, kvůli kterým je zbytečné přístroj posílat do holandského servisu, je přístroj technikem opraven v Hradci Králové.

Pokud je potřebný holandský servisní zásah, posíláme přístroj do Holandska. Doba trvání servisu v Holandsku včetně veškeré dopravy je cca 14 – 20 dnů podle aktuálního vytížení servisu, různé doby dopravy, rozmanitých nestandardních problémů a neočekávaných okolností.

Stejný postup se používá i pro pozáruční servis. Pro uživatele má tento systém celou řadu výhod. Neplatí cestu místního servisního technika k uživateli (kilometrovné) ani jeho čas na cestě. Uživatel neplatí hodinovou sazbu práce technika ani žádné náhradní díly. Servis je proveden v místě, kde technici díky své praxi zaměřené na zdravotnickou techniku jednoho výrobce a díky svému technickému zázemí kvalifikovaně opraví přístroj, aktualizují software a provedou celkovou prohlídku zařízení.

Pozáruční servis je zajištěn i pro přístroje, které již v České republice neprodáváme - jejich přehled je zde.

Cena pozáručního servisu v Holandsku je obecně stanovena paušální částkou, v opravdu vyjímečných případech může být částka zvýšena. Aktuální ceny pozáručního servisu včetně dopravného do Holandska, z Holandska do Blešna a z Blešna k uživateli je přiložen v samostatném ceníku

Obecně je výše popsaný způsob servisu pro uživatele finančně výhodný, protože cena holandského pozáručního servisu je v naprosté většině případů nižší, než by byla cena tuzemského servisu. Jediné, čím je uživatel mírně zatížen, je poslání přístroje na naši adresu do Blešna.