Záruční a pozáruční servis

Nonin Medical Inc. má zaveden následující systém záručního i pozáručního servisu.

V Holandsku je umístěno evropské servisní centrum, kde je opravována veškerá zdravotnická technika přicházející sem z Evropy, Blízkého východu a jižní Asie. Výrobce tímto způsobem získává zpětnou vazbu, díky které může zlepšovat své výrobky.

Prakticky servis probíhá tak, že uživatel zdravotnické techniky Nonin pošle přístroj na naši adresu. Jestliže se jedná o jednoduché a rychle opravitelné vady, kvůli kterým je zbytečné přístroj posílat do holandského servisu, je přístroj technikem opraven v Hradci Králové.

Pokud je potřebný holandský servisní zásah, posíláme přístroj do Holandska. Doba trvání servisu v Holandsku včetně veškeré dopravy je cca 14 – 20 dnů podle aktuálního vytížení servisu, různé doby dopravy, rozmanitých nestandardních problémů a neočekávaných okolností.

Pro uživatele má tento systém celou řadu výhod. Neplatí cestu místního servisního technika k uživateli (kilometrovné) ani jeho čas na cestě. Neplatí hodinovou sazbu práce technika, ani žádné náhradní díly. Servis je proveden v místě, kde technici díky své praxi zaměřené na zdravotnickou techniku jednoho výrobce a díky svému technickému zázemí (k dispozici jsou zde veškeré náhradní díly, servisní a testovací přístroje) kvalifikovaně opraví přístroj, aktualizují software a provedou celkovou prohlídku zařízení.

Cena záručního servisu je zdarma, cena pozáručního servisu je stanovena paušální částkou, v opravdu vyjímečných případech může být částka zvýšena. Aktuální ceny pozáručního servisu včetně dopravného do Holandska, z Holandska do Hradce Králové a z Hradec Králové k uživateli jsou uvedeny v samostatném ceníku

Výše popsaný způsob servisu pro uživatele finančně výhodný, protože cena holandského pozáručního servisu je v naprosté většině případů nižší, než by byla cena tuzemského servisu. Jediné, čím je uživatel mírně zatížen, je poslání přístroje na naši adresu do Hradce Králové.

Pozáruční servis je zajištěn i pro přístroje, které již v České republice neprodáváme - jejich přehled je zde. Předchozí věta neplatí pro X-100 SenSmart, u kterého zajišťuje servis jiná společnost.